Xa es cliente de yutmovil

Se queres contratar unha nova liña yutmovil debes acceder á túa oficina virtual co teu DNI e contrasinal>

ACEPTAR

No eres cliente yutmovil

Si quieres contratar una nueva línea yutmovil puedes acceder como NUEVO CLIENTE

ACEPTAR

Contratación no permitida

En este momento no puede contratar una nueva línea yutmovil En breve le activaremos la opción de poder CONTRATAR ONLINE, disculpe la molestias

ACEPTAR

Datos persoais


Subir documento identidad dni/nif/cif/passaporte/ documento identificacion fiscal

Formatos de archivo disponibles: jpg,png,gif,pdf

Enderezo do titular

IBAN da conta bancaria de débito directo


Consentimento para recibir ofertas comerciais

       Non quero recibir ofertas comerciais.


Taxa de inscrición

Cota de alta gratuíta para clientes. No caso de que o cliente contrate un novo número e cancele o servizo antes de 30 días despois da contratación, deberá aboar 20 € (IVE incluído) en gastos de xestión.


Condicións do contrato

       Lin e acepto o condicións xerais de servizo y particulares do servizo de yutmovil, política de privacidade.
Referíndose á domiciliación bancaria e á orde de domiciliación SEPA, o cliente autoriza a yutmovil a enviar instrucións ao seu banco para cargar as facturas na conta indicada polos servizos que están contratando neste proceso e á entidade bancaria para realizar cargos que dita contratación orixina na súa conta seguindo as instrucións de yutmovil.
Autorizo ​​yutmovil utilizar os datos persoais facilitados para a execución do contrato
O Cliente comprométese a non facilitar datos falsos, inexactos ou desactualizados e, en particular, a non suplantar a identidade de ningún terceiro. O Cliente será responsable de todos os danos, de calquera natureza, que o incumprimento destas obrigas